A
a

Lekcje muzealne dla szkół średnich

„Polskie formacje w okresie walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia polskich żołnierzy w latach 1918 – 1921.

„Powstanie wielkopolskie w naszym regionie” – wykład z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wykorzystywanym w trakcie walk.

„Żołnierz polski w 1939r” – prezentacja połączona z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia Wojska Polskiego w 1939 roku.

„Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940 – 1947” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez polskich żołnierzy.

„Cichociemni” – przebieg szkolenia i historia działania na przykładzie wybranych życiorysów. Wykład połączony z prezentacją.

„Żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego” – prezentacja z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez polskich żołnierzy.

Bydgoszcz pod okupacją - losy miasta i jego mieszkańców” – wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

„Uczestnicy ruchu oporu w latach 1939 – 1945” – prezentacja połączona z pokazem umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wykorzystywanego przez partyzantów i powstańców warszawskich.

"2 Korpus Polski – geneza powstania, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy gen. Andersa" – wykład z pokazem.

"Czarna Brygada - geneza powstania, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy 10 Brygady Kawalerii i 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka" – wykład z pokazem.

"1 Samodzielna Brygada Spadochronowa - geneza powstania wojsk spadochronowych, szlak bojowy, umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie żołnierzy gen. Sosabowskiego" – wykład z pokazem.

"Marian Rejewski - pogromca enigmy". Życiorys i działalność kryptologa, który złamał kod enigmy. Wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

„Ogień pojedynczy, ciągły i seria” - podział broni ze względu na rodzaj sposobu prowadzenia ognia oraz związana z nim taktyka walki od momentu pojawienia się broni palnej w historii.

„Od łuku do karabinka szturmowego” - zmiany w uzbrojeniu żołnierzy i związanej z tym taktyki walki. Wykład z pokazem. (Łukasz Skoczek)

„Broń przeciwpancerna” Sposoby walki z czołgami oraz pojazdami pancernymi od pierwszej wojny światowej do czasów współczesnych. Wykład z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

Misje zagraniczne Wojska Polskiego po II wojnie światowej. Wykład z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

Dowolny temat do ustalenia z prowadzącym

Follow by Email