A
a

Lekcje muzealne dla szkół podstawowych

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy przygotowało ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Lekcje muzealne zostały przygotowane i są prowadzone przez doświadczonych pracowników naszej placówki. Oto nasza propozycja tematów:

„Kto ty jesteś? Polak mały!” – lekcja dla klas I – III o symbolach narodowych.

„Co żołnierz nosi w plecaku” – historia umundurowania i wyposażenia polskiego żołnierza.

„Czym jest czołg?” - omówienie podstawowego podziału czołgów oraz sposobów wykorzystania. Przedstawienie podstawowych modeli na przykładzie filmów i gier komputerowych. Pokaz połączony z prezentacją. (Łukasz Skoczek)

„Jak działa karabin?” - podstawowe pojęcia dotyczące podziału na rodzaje broni strzeleckiej oraz amunicji. Proste wyjaśnienie zasad działania broni. Wszystko na przykładzie prawdziwych egzemplarzy oraz przykładów z filmów i gier komputerowych.

Dowolny temat do ustalenia z prowadzącym.

Follow by Email