A
a

Historia muzeum wojsk lądowych

„Odzyskanie przez Polskę niepodległości” – umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie używane przez polskie formacje wojskowe w latach 1918 – 1921. Prezentacja z pokazem.

„Akcja Burza i powstanie warszawskie” – omówienie założeń i przebiegu oraz prezentacja umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia używanego przez Polaków. Wykład połączony z pokazem.

„Systemy broni strzeleckiej” - przedstawienie podziału broni i amunicji pod względem konstrukcji i przeznaczenia. Wyjaśnienie zasad działania mechanizmów broni. Wykład z pokazem. (Łukasz Skoczek)

„Rozwój broni pancernej” - omówienie historii czołgów do czasów współczesnych, roli jaką spełniały na polu walki oraz zmian w konstrukcji. Wykład połączony z prezentacją wybranych konstrukcji.

Współczesne konflikty zbrojne na tle misji ONZ. Wykład połączony z prezentacją. (Łukasz Nadolski)

„Marian Rejewski – pogromca enigmy” – historia polskiej kryptologii. Wykład połączony z prezentacją. (Jerzy Lelwic)

"Dziadek z Wehrmachtu" - losy Polaków siłą wcielonych do armii niemieckiej. Wykład połączony z prezentacją.

Dowolny temat do ustalenia z prowadzącym

Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 5zł od uczestnika (opiekunowie zwolnieni są z opłaty). Grupy można zgłaszać telefonicznie: 261 41 48 72.

Follow by Email