A
a

Sklep

Most mulwijski 312

20.00 

Autor: DAMIAN WASZAK

Spis treści

I. Brewiaria, panegiryki, żywoty

II. Bitynia

Tetrarchia

Abdykacja Dioklecjana

Pobyt Konstantyna na Wschodzie

Powrót Konstantyna do ojca

III. Brytania

Kampania przeciwko Piktom (305/306)

Proklamacja w Eboracum

IV. Italia

Proklamacja Maksencjusza w Rzymie

Decyzja Galeriusza

Sytuacja polityczno-wojskowa Maksencjusza

     …i ani jednego dnia bitwy. Odsłona pierwsza: Kampania Flawiusza Sewera (307)

Misja Maksymiana w Galii

     …i ani jednego dnia bitwy. Odsłona druga: wyprawa Galeriusza (307)

Bunt Maksymiana w Rzymie (308)

Uzurpacja Lucjusza Domicjusza Aleksandra w Afryce (308)

Zjazd w Carnuntum (308)

V. Galia

Pierwsza kampania frankijska (306/307)

Druga kampania frankijska (308)

Trzecia kampania frankijska (309/310)

Uzurpacja Maksymiana (310)

Pogromca Germanów i obrońca granic cesarstwa

„Wnuk” Klaudiusza II Gockiego – wizja apollińska

Walki z Alamanami

VI. Afryka

Wojna z Licyniuszem (309/310)

Wojna z L. Domicjuszem Aleksandrem (310/311)

VII. Armia rzymska

Reformy wojskowe Dioklecjana

Reformy militarne Konstantyna

Rekrutacja i szkolenie

Żołd i uposażenie

Stopnie i kadra dowódcza

Gwardie cesarskie (praetoriani i equites singulares Augusti)

Legiony (legiones)

„Odziały wydzielone”

Oddziały pomocnicze i sojusznicze

Jazda

Armia w marszu i na polu bitwy

Obrona limesu

Oblężenie i obrona miast

Aprowizacja

Uzbrojenie

VIII. Droga do wojny

Sojusze

Sytuacja wewnętrzna władztwa Maksencjusza

Wypowiedzenie wojny

IX. Przeciwnicy

Konstantyn

Maksencjusz

X. Italia

Marsz przez Galię

Przejście przez Alpy

Szturm Segusio

Bitwa pod Augusta Taurinorum

Lokalizacja pola bitwy

Przebieg bitwy według źródeł antycznych

Przebieg starcia według ustaleń badaczy angielskich i francuskich

Próba rekonstrukcji bitwy

Mediolanum

„Bitwa” pod Brixią

Oblężenie i bitwa pod Weroną

Oblężenie Akwilei i Mutiny

XI. 28 października

Lokalizacja pola bitwy

Siły stron

Przebieg starcia według źródeł antycznych

Przebieg bitwy (próba rekonstrukcji)

Wizja Konstantyna

Wejście do Rzymu

XII. Po bitwie

Nowe porządki

Zjazd w Mediolanum (313)

XIII. Upamiętnienie kampanii italskiej – wybrane przykłady

Numizmatyka (wybór)

Łuk Konstantyna

Produkt dostępny na zamówienie

Kategorie: , Tag:

Dodatkowe informacje

Tag

mulvy

error
Follow by Email