A
a

Wystawy stałe

Życie garnizonowe w latach 1921–39

Ważną częścią służby wojskowej było szeroko rozumiane życie garnizonowe, obejmujące szkolenia, pobyt w koszarach i czas wolny spędzany na przepustkach. Należy także pamiętać, że budynk...

Czytaj więcej

Średniowiecze

Historię wojsk lądowych zaczynamy od bitwy, która rozegrała się 24 czerwca 972 roku nad Odrą, niedaleko grodu Cedynia. Wsparta jazdą piechota księcia Polan Mieszka I, składająca się z tarcz...

Czytaj więcej
OD CEDYNI DO KARBALI

Od Cedyni do Karbali

Muzeum gromadzi zabytki związane z historią wojsk lądowych poczynając od średniowiecza, przez wojny XVII wieku, powstania narodowe, walki o granice w latach 1918-1921, II wojnę światową po udz...

Czytaj więcej
Follow by Email